Comités

Home » Comités

ORGANIZADO POR

Sección de Cardiopatías Familiares y Genética Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)
Unidad de Cardiopatías Familiares del Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)
Universidade da Coruña (UDC)
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERCV). A Coruña, Galicia, Spain

COMITÉ ORGANIZADOR / DIRECTORES

William J. McKenna
Roberto Barriales-Villa
José Manuel Vázquez Rodríguez

COMITÉ CIENTÍFICO

Hugh Watkins (Oxford, UK)
Iacoppo Ollivotto (Florence, Italy)
Perry Elliott (London, UK)
Ahmad Masri (Oregon, USA)
Sanjay Sharma (London, UK)
Juan Ramón Gimeno Blanes (Murcia, Spain)
Lorenzo Monserrat Iglesias (A Coruña, Spain)

COMITÉ LOCAL

José María Larrañaga Moreira
Cristina Martínez Veira
Miriam Rossi López
Marta Díaz Fernández
Silvia Huetos Pérez
Elena Viera Villanueva
Luisa Pérez Álvarez
María G. Crespo Leiro
Ramón Calviño Santos
José Ángel Rodríguez Fernández
Alberto Bouzas Mosquera
Cayetana Barbeito Caamaño
Jesús Peteiro Vázquez
Ruth Pérez Fernández
Beatriz Bouzas Zubeldía
Miriam Piñeiro Portela
María Dolores Martínez Ruíz
Rafael Vidal Pérez

Mireya Castro Verdes

Juan Carlos Yáñez Wonenburger